Οι προγενέστερες δημοσιεύσεις.

Βυζαντινά Υπερώα στη Θεσσαλονίκη
Un palais paléologue à Thessalonique
Προφήτης Ηλίας
Ο Προφήτης Ηλίας, η Άννα της Σαβοΐας και η Αυλή του Συργή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ερευνητική πρόταση διαμορφώθηκε επιλέγoντας ένα θέμα το οποίο είχα δουλέψει αρκετά στο παρελθόν και το οποίο συνεχίζει να με απασχολεί: το ναό του "Προφήτη Ηλία" στη Θεσσαλονίκη. Για το θέμα έχω παρουσιάσει σειρά εργασιών σε διεθνή και εθνικά συνέδρια ενώ έχω δημοσιεύσει και μια σειρά άρθρων, αποτέλεσμα των εργασιών μου. Είναι τέσσερα συνολικά. Δύο σχετίζονται άμμεσα με το θέμα, ενώ τα άλλα δύο είναι γενικότερου ενδιαφέροντος.

Η ταινία που παράχθηκε έχει διάρκεια 20 λεπτών. Η διάρκεια αυτή αντιστοιχεί περίπου σε μία παρουσίαση εργασίας σε συνέδριο. Ένα σημμαντικό ζήτημα που διαφάνηκε εξαρχής ήταν ότι δεν ήταν δυνατόν να περιλληφθεί όλος ο όγκος της πληροφορίας που περιλλμβάνεται σε αυτές τις δημοσιεύεις στη διάρκεια αυτή (αλλά αυτό δεν ήταν στόχος ούτως ή άλλως). Έτσι ένα σημαντικό στοιχείο ήταν η προσπάθεια περιλληπτικής διατύπωσης των θέσεων και των επιχειρηματων που βρίσκονται σε αυτά τα κείμενα, στο σενάριο της ταινίας. 

Εδώ παρατίθενται οι προηγούμενες δημοσιεύσεις στις οποίες εν πολλοίς βασίστηκε το σενάριο. 

Η ερευνητική πρόταση.

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε το κείμενο της ερευνητικής πρότασης όπως είχε κατατεθεί αρχικά στην Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο τίτλος του πργραμμάτος είναι: "Διερεύνηση του ρόλου των ψηφιακών πολυμέσων στην καταγραφή, ανάλυση και παρουσίαση της αρχαιολογικής έρευνας."